«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2021թ․ հունիսի 18-ին իրականացվել է AMFNCAB23ER0 պարտատոմսերի հինգերորդ արժեկտրոնի վճարումը:

 

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները