«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2021թ․ օգոստոսի 25-ին իրականացվել է AMFNCAB24ER8 պարտատոմսերի հինգերորդ արժեկտրոնի վճարումը:

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները