«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2022թ․ ապրիլի 26-ին իրականացվել է AMFNCAB25ER5 պարտատոմսերի վեցերորդ արժեկտրոնի վճարումը և մարումը:

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները