«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2022թ․ սեպտեմբերի 26-ին իրականացվել է AMFNCAB25ER3 պարտատոմսերի վեցերորդ արժեկտրոնի վճարումը և մարումը:

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները