«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2022թ․ սեպտեմբերի 22-ին իրականացվել է AMFNCAB2AER8 և AMFNCAB2BER6 պարտատոմսերի առաջին արժեկտրոնի վճարումը:

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները