«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2022թ․ հոկտեմբերի 20-ին իրականացվել է AMFNCAB29ER7 պարտատոմսերի առաջին արժեկտրոնի վճարումը:

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները