«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2023թ․ փետրվարի 10-ին իրականացվել է AMFNCAB27ER1 պարտատոմսերի երկրորդ արժեկտրոնի վճարումը:

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները