«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2023թ․ փետրվարի 16-ին իրականացվել է AMFNCAB2DER2 և AMFNCAB2CER4 պարտատոմսերի առաջին արժեկտրոնի վճարումը:

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները