«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2021թ․ հոկտեմբերի 26-ին իրականացվել է AMFNCAB25ER5 պարտատոմսերի հինգերորդ արժեկտրոնի վճարումը:

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները