«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2020թ․ փետրվարի 25-ին իրականացվել է AMFNCAB24ER8 պարտատոմսերի երկրորդ արժեկտրոնի վճարումը:

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները