«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2020թ․ ապրիլի 27-ին իրականացվել է AMFNCAB25ER5 պարտատոմսերի երկրորդ արժեկտրոնի վճարումը:

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները