«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2022թ․ փետրվարի 25-ին իրականացվել է AMFNCAB24ER8 պարտատոմսերի վեցերորդ արժեկտրոնի վճարումը:

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները