«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2020թ․ դեկտեմբերի 18-ին իրականացվել է AMFNCAB23ER0 պարտատոմսերի երկրորդ արժեկտրոնի վճարումը:

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները