«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2021թ․ փետրվարի 25-ին իրականացվել է AMFNCAB24ER8 պարտատոմսերի չորրորդ արժեկտրոնի վճարումը:

 

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները