«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2021թ․ սեպտեմբերի 24-ին իրականացվել է AMFNCAB26ER3 պարտատոմսերի չորրորդ արժեկտրոնի վճարումը:

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները