«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2023թ․ հունիսի 21-ին իրականացվել է AMFNCAB2AER8 և AMFNCAB2BER6 պարտատոմսերի  չորրորդ արժեկտրոնների վճարումը:

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները