«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2019թ․ հոկտեմբերի 28-ին իրականացվել է AMFNCAB25ER5 պարտատոմսերի առաջին արժեկտրոնի վճարումը:

Պարտատոմսերի Ծրագրային Ազդագիր

Թողարկման վերջնական պայմանները