«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2023թ․ մայիսի 16-ին իրականացվել է  AMFNCAB2DER2 և  AMFNCAB2CER4 պարտատոմսերի  երկրորդ արժեկտրոնի վճարումը:

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները