«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2019թ․ օգոստոսի 26-ին իրականացվել է AMFNCAB24ER8 պարտատոմսերի առաջին արժեկտրոնի վճարումը:

Պարտատոմսերի Ծրագրային Ազդագիր

Թողարկման վերջնական պայմանները