Վարկի հերթական մարում

Վճարումը կատարվում է «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ վճարային համակարգով

Վարկի մայր գումարի վաղաժամկետ մարում

Վճարումը կատարվում է «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ վճարային համակարգով