Վստահելի գործընկեր Ձեր բիզնեսում:
Վարկը տրամադրվում է ՀՀ-ում բիզնեսով կամ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին:

  • Վարկի գումար՝ 20 001 – 150 000 ԱՄՆ դոլար,
  • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ 14 – 18% (տարեկան տոկոսադրույքը որոշվում է ըստ գումարի չափի և մարման ժամկետի),
  • Վարկի մարման ժամկետը 1–84 ամիս,
  • Վարկային հայտի ուսումնասիրությունը անվճար է:

50 001 – 150 000 ԱՄՆ դոլարի չափով վարկերի դեպքում գրավադրվող գույքի գնահատումն իրականացվում է ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ–ի հետ համագործակցող անկախ գնահատող ընկերությունների կողմից:

Վարկի մանրամասն պայմաններ և փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկ