Վարկ «Բիզնես Գործընկեր»

Վարկ «Բիզնես Գործընկեր»

2019-01-16T15:32:31+00:00Նոյեմբեր 17th, 2018||

Վստահելի գործընկեր Ձեր բիզնեսում:

Վարկի հիմնական պայմանները՝
Վարկի գումար՝ 20 001-150 000 ԱՄՆ դոլար,
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 12-18% (տարեկան տոկոսադրույքը որոշվում է ըստ գումարի չափի և մարման ժամկետի),
Վարկի մարման ժամկետը մինչև 84 ամիս,
Վարկային հայտի ուսումնասիրությունը անվճար է:

50 001 – 150 000 ԱՄՆ դոլարի չափով վարկերի դեպքում գրավադրվող գույքի գնահատումն իրականացվում է ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ–ի հետ համագործակցող անկախ գնահատող ընկերությունների կողմից, տես ցանկը՝ Գնահատող կազմակերպությունների ցանկ:

Վարկ «Բիզնես Գործընկեր»-ի տրամադրման մանրամասն պայմանները՝
Վարկ «Բիզնես Գործընկեր»-ի պայմանները