Վարկ «Բիզնես Գործընկեր»

Վարկ «Բիզնես Գործընկեր»

2019-04-03T17:37:07+04:00 17 Նոյեմբեր, 2018|

Վստահելի գործընկեր Ձեր բիզնեսում:

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ-ում բիզնեսով կամ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին:

Վարկի հիմնական պայմանները՝
Վարկի գումար՝ 20 001-150 000 ԱՄՆ դոլար,
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 12-18% (տարեկան տոկոսադրույքը որոշվում է ըստ գումարի չափի և մարման ժամկետի),
Վարկի մարման ժամկետը 1-84 ամիս,
Վարկային հայտի ուսումնասիրությունը անվճար է:

50 001 – 150 000 ԱՄՆ դոլարի չափով վարկերի դեպքում գրավադրվող գույքի գնահատումն իրականացվում է ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ–ի հետ համագործակցող անկախ գնահատող ընկերությունների կողմից:

Վարկ «Բիզնես Գործընկեր»-ի տրամադրման մանրամասն պայմանները՝
Վարկ «Բիզնես Գործընկեր»-ի պայմանները

+374 (012) 55-55-55