Վարկատեսակը նախատեսված է ՖԻՆՔԱ-ում գործող վարկ ունեցող հաճախորդների համար:

  • Վարկի գումար՝ 450 000 – 2 500 000 ՀՀ դրամ,
  • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ 13% – 21% (տարեկան տոկոսադրույքը որոշվում է ըստ վարկի ժամկետի),
  • Վարկի տրամադրման ժամկետ՝ 1 – 12 ամիս,
  • Վարկային հայտի ուսումնասիրությունը անվճար է:

Վարկի մանրամասն պայմաններ և փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկ
Ոսկու գնահատման սանդղակ

«Ֆինանսներ բոլորի համար» (https://www.abcfinance.am/) կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ