Անգրավ սպառողական վարկ

Սպառողական անգրավ վարկեր մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ ուղղված ձեր կյանքի բարելավմանը։

loan-amount_icon

300 001 – 5 000 000 ՀՀ դրամ

loan-percentage_icon

19,9% – 22,9%

անվանական տոկոսադրույք

loan-term_icon

6 – 36 ամիս

Վարկի դիմում


Վարկի մասին

Պայմաններն ուժի մեջ են 2022թ.‑ի հունվարի 3‑ից՝ համաձայն «ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ‑ի վարչության 30.12.2021‑ի 174/2021 որոշման

ՆՇՈւՄ