«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ նշանակալից մասնակից է հանդիսանում «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ միակ բաժնետեր «ՖԻՆՔԱ Մայքրոֆայնենս Կոոպերատիվ» Յու. Էյ նիդերլանդական կազմակերպությունը: Մասնակցության չափը՝ 100%:

Գործունեության տեսակ՝ միկրոֆինանսավորման ծառայությունների մատուցում ցածր եկամուտ ունեցող ձեռնարկատերերին: