«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն հայտարարում է Գրենական և տնտեսական ապրանքների մատակարարման ընկերության ընտրության բաց մրցույթ։

Մրցույթի մանրամասն նկարագիրը և դիմելու կարգը

Մրցույթի անվանում՝ Գրենական և տնտեսական ապրանքների մատակարարման ընկերության ընտրության բաց մրցույթ,

Հայտերն ընդունելու սկզբնաժամկետ `  23 փետրվար 2021թ.

Հայտերն ընդունելու վերջնաժամկետ ` 25 մարտ 2021թ.

Մրցույթի հայտերն ամփոփելու նիստի օրը՝ 29 մարտ 2021թ., ժամը՝  11։00։

Ծածկագիր` 21/001

 

15/03/2021թ. կատարվել են փոփոխություններ՝

 

  • «Գրենական և տնտեսական ապրանքների մատակարարման» մրցույթի ապրանքների ցանկում նշված քանակները ներկայացված են մեկ եռամսյակի համար (մեկ տարում 4 եռամսյակ):
  • Մրցույթին դիմելու ընթացակարգում փոփոխվել է Առաքման պայմանը՝

 

* Մրցույթին մասնակի հայտով մասնակցության դեպքում 70-րդ տողի (առաքում) գնային առաջարկը ներկայացնելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ հայտատուն կազմակերպելու է նաև մյուս երկու խմբերում ներկայացված ապրանքների առաքումը: Հայտերի ամփոփման արդյունքում ընտրվելու է առաքման մեկ մատակարար կամ առաքումն իրականացվելու է Կազմակերպիչ Ընկերության կողմից: